Sökning: "Europarätt"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Europarätt.

 1. 1. Utsatta EU-medborgares rätt till utbildning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carmen Tillo Elfgren; [2018]
  Nyckelord :Europarätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förtal mot juridisk person och bristen på effektiva rättsmedel i svensk rätt : Ett skadeståndsrättsligt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Edina Huskanovic; [2018]
  Nyckelord :Defamation of Legal Persons; Effective Legal Remedies; Tort Law; Union Law; European Convention of Human Rights; Freedom of Speech; Swedish Constitution; EU Charter of Human Rights; Criminal Law; European Law; Ekonomiskt förtal; förtal mot juridisk person; konventionsrätt; unionsrätt; EU-rätt; EKMR; EU:s rättighetsstadga; Europarätt; yttrandefrihetsgrundlagen; tryckfrihetsförordningen; yttrandefrihet; komparativ studie; straffrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; effektiva rättsmedel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Yttrandefriheten utgör en av grundbultarna i en demokratisk rättsstat. I svensk rätt är den grundlagsskyddade yttrandefriheten, reglerad i TF och YGL, starkt förankrad. De inskränkningar som får göras i denna bygger på noggranna överväganden. LÄS MER

 3. 3. Bristerna i folkbokföringen och rätten till sin adress : – en analys utifrån de enskildas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kajsa Sundklev; [2018]
  Nyckelord :Folkbokföring; GDPR; rättssäkerhet; europarätt; adress; FOL; förvaltningslagen; Europakonventionen; Skatteverket; mantalsskriven;

  Sammanfattning : Skatteverkets registrering och handläggning av folkbokföringsadresser fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Det är enkelt att göra misstag vid flyttanmälningar och riskfritt att medvetet anmäla fel adress. LÄS MER

 4. 4. Bristande unionsrättslig djurskyddslagstiftning för mjölkkreatur : om hur det påverkar djurskyddet samt mjölk- och nötsektorn i Sverige och EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Westerholm; [2018]
  Nyckelord :Europarätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Oskuldspresumtionen vid missbruk av dominerande ställning : utgör EKMR ett hinder för den nuvarande bevisbördan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Panagiotis Eleftheriadis; [2017]
  Nyckelord :Europarätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER