Sökning: "Europe"

Visar resultat 1 - 5 av 3690 uppsatser innehållade ordet Europe.

 1. 1. Test of Pecking Order Theory - Empirical evidence from Europe

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lars E.O Jacobson; Philip Berneblad; [2020-05-28]
  Nyckelord :Pecking Order Theory; Financing Deficit; Financing Surplus; Capital Structure; Corporate Leverage;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. CORRUPTION IN EUROPE Economic determinants

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amna Handzic; [2020-05-18]
  Nyckelord :Corruption in Europe; Economic Determinants; Economic Development; Economic Freedom; Income Distribution;

  Sammanfattning : Corruption is a phenomenon which affects societies negatively in various ways. The costs ofcorruption are pollical, economic and social, as well as environmental. The phenomena havenumerous explanations, and this study focuses on the economic determinants of corruptionbeing economic development, economic freedom and income distribution. LÄS MER

 3. 3. Frivillig skatterapportering - en fluga eller en hållbar marknadstrend?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Svanå; [2020-05-17]
  Nyckelord :Skattemässig transparens; Aggressiv skatteplanering; Corporate Social Responsibility CSR ; Frivillig skatterapportering; Fair Tax Mark Ltd; CSR Europe; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet skattemässig transparens. Min forskning tycks visa att den senaste tidens transformation av marknaden har medfört att svenska bolag numera måste redovisa mer information om sin ägar- och organisationsstruktur och sina affärsstrategier till staten. LÄS MER

 4. 4. FRÅN ABSOLUT INTE TILL JA TACK? En kvalitativ uppsats om Sverigedemokraternas ideologiska syn på Europeiska unionen från 2005 till 2019.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Mäkela; [2020-05-05]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Nationalism; Euroskepticism; Ideologi; den Europeiska unionen; The Sweden Democrats; The European Union; Ideology; Nationalism; Euroscepticism.;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats has been growing their political presence in the Swedish political climate over a few years. The party has been labelled as nationalistic and eurosceptic. However, in European Parliament election 2019 it seemed that the party’s political ideology changed. LÄS MER

 5. 5. PÅVERKAR NATIONELL KORRUPTION EUROPAPARLAMENTSVAL? En kvantitativ studie om korruption och valdeltagande i östeuropeiska länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Szwarcwald; [2020-04-21]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Europaparlamentet; val; valdeltagande; korruption; öst; östeuropa; European Union; European parliament; elections; turnout; corruption; east; eastern Europe;

  Sammanfattning : The presence of corruption threatens the principles of democracy by put aside the normsexisting for political equality and political competition. Corruption has been shown byresearch in national elections to either mobilize voters or make them not want to vote. LÄS MER