Sökning: "European Union."

Visar resultat 1 - 5 av 2835 uppsatser innehållade orden European Union..

 1. 1. Abortlagstiftning under internationella konventioner : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av abortlagstiftning i Sverige och Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Westblom; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Sweden; Poland; EU; feminism; medical-ethics; Abort; Sverige; Polen; EU; feminism; medicin-etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare the abortion laws in two members of the European Union, Sweden and Poland, and how the laws are formed in respect to european conventions.  Both laws will be analyzed through a comparative, qualitative content analysis with two theoretical viewpoints consisting of feminist theory and medical-ethics’ view on human worth. LÄS MER

 2. 2. The Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict : A Qualitative Case Study on the Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict approached through realism, liberalism and constructivism.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elvira Sofic; [2020]
  Nyckelord :European Union; Palestine; Israel; Interests; Security; Military; Interdependence; International Law; Identity; Norms;

  Sammanfattning : For over four decades, the EU has been an active external actor in the Israeli-Palestinian peace process. However, the role that the EU has in the conflict, have many times been questioned. LÄS MER

 3. 3. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 4. 4. Mobilitetspaketet i Europaparlamentet: sammanhållning och splittring mellan medlemsstater och partigrupper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Eklund; [2020]
  Nyckelord :European parliament; EU-15; EU-13; cohesion; European cooperation; mobility.; Europaparlamentet; Europeiskt samarbete;

  Sammanfattning : In April 2019 the European Parliament adopted its position on the so-called Mobility Package, a set of proposals for new rules for the transport sector within the European Union. Ever since the Mobility Package was first laid forward by the European Commission in 2017, it has been a contentious issue both within and outside of the European institutions and has often been framed as a conflict between “old” and “new” member states of the European Union. LÄS MER

 5. 5. EU-medlemskapets påverkan på nationell politik : En kvantitativ innehållsanalys på Miljöpartiets miljöpolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Louise Ahlström; [2020]
  Nyckelord :election manifest; The Swedish Greens; environmental politics; valmanifest; Miljöpartiet; miljöpolitik;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to explore if the European Union membership has changed the Swedish Green Party’s use of parlance, ideology and political content. To explore this, a quantitative content analysis has been done on election manifestos during a 30-year period on national parliamentary manifestos as well as European Parliament manifestos. LÄS MER