Sökning: "European planning traditions"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden European planning traditions.

 1. 1. PLANERINGSTRADITIONER OCH MOBILITETSPLANER En jämförande studie av urbana mobilitetsplaner och europeiska planeringstraditioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fröding; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeiska planeringstraditioner; Urbana mobilitetsplaner; Regionalekonomisk planering; Heltäckande integrerad planering; Markanvändningsplanering; Urbanism; European planning traditions; Urban mobility plans; Regional-economic planning; Comprehensive integrated planning; Land use planning; Urbanism;

  Sammanfattning : This thesis examines urban mobility plans with the help of European planning traditions to better understand urban mobility planning in a wider context and provide more knowledge about sustainable urban development. According to the Leipzig Charter, there is a need for more knowledge regarding sustainable urban development, this study aims to provide more knowledge in that area. LÄS MER

 2. 2. Gravmonument i svenska parkmiljöer : idéer, ideal och formspråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Åberg; [2018]
  Nyckelord :gravar; tro; gravromantik; heliga lundar; Eden; Arkadien; Millesgården; Jacobsberg; Rosersberg; mortalitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att besvara vilka idéer och ideal som kännetecknar gravmonument i svenska parkmiljö samt hur de har utformats genom historien. En litteraturstudie har utförts baserad på tvärvetenskaplig västerländsk litteratur med avsikt att förstå de influenser som format svenska gravmonument i parkmiljö. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Tourism Development in Gjirokastra : a current situation analysis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Sara Grevsjö; Mehran Noorzaei; [2014]
  Nyckelord :tourism; sustainability; sustainable development; tourism development; sustainable tourism; gjirokastra; albania; culture; nature; economy; cultural heritage; world heritage managment; world heritage; turism; hållbarhet; hållbar turismutveckling; turismutveckling; gjirokastra; albanien; kulturarv; världsvarv; hållbar utveckling; kulturarv utan gränser;

  Sammanfattning : The typical tourism planning and development process can be divided into different phases: preparation (goals and objectives), research, conclusions, recommendations, implementation, monitoring & evaluation. This thesis is a part of such a development process and position itself in the research phase with the aim to create a knowledge base for future sustainable development of tourism in the world heritage city of Gjirokastra in the southern part of Albania. LÄS MER

 4. 4. How can International Companies adapt their customer communication tools to the cultures of Greece, Lithuania and the Nederlands?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sandra Stalaucinskaite; Pavlos Sakoglou; Danny Ubas; [2013]
  Nyckelord :customer communication tools; cultural differences; Hofstede model; Lithuania; the Netherlands; Greece;

  Sammanfattning : The globalization led international companies to expand in all the continents and to operate in many countries with different cultures and etiquette. In every different culture with its own traditions, values and behavior, an international company has the need, in order to be successful, to modify their management planning, the expansion strategies and of course the customer communication tools concerning the products and the clients. LÄS MER