Sökning: "European work council"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden European work council.

 1. 1. Visselblåsning och företagshemligheter - En studie av gällande rätt och rättsregler som kompromissverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Koppe Flodin; [2023]
  Nyckelord :Arbetsrätt; visselblåsning; företagshemligheter; kompromiss; visselblåsarlagen; lagen om företagshemligheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur regleringen kring visselblåsning och företagshemligheter har inneburit en kompromiss mellan två olika intressen. Utifrån detta har följande frågor besvarats. LÄS MER

 2. 2. What Role for Europe? : An analysis of the political discourse of the heads of state or government of the European Union on Twitter during the first thirty days of the Russian invasion of Ukraine

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camille Robert van Hees; [2023]
  Nyckelord :Europe; EU; political discourse analysis; 2022 Russian invasion of Ukraine; Twitter;

  Sammanfattning : On 24 February 2022, war returned to Europe, and the EU faced an enormous external crisis at its doorstep. As leaders' words and political discourse play a significant role during crises, it is crucial to study the reaction of EU leaders to the Russian invasion of Ukraine. LÄS MER

 3. 3. FIT & FAIR FOR 55? - A frame analysis of fairness arguments on the EU’s 2021 emission reduction proposals within the Council of the European Union

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katharina Pfeffer; [2022-06-27]
  Nyckelord :Fairness; mitigation; greenhouse gas emissions; Council of the European Union; negotiation; frame analysis;

  Sammanfattning : Fairness, usually not a common consideration in international bargaining, features prominently in global climate negotiations. Also within the European Union, typically (self-)portrayed as a unified climate actor, discussing fair emission reduction targets divides the Member States. LÄS MER

 4. 4. Ingen regel utan undantag? Om upphovsrättsligt skyddat material som bevisning i dispositiva tvistemål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Perklev; [2022]
  Nyckelord :private law; EU-law; intellectual property law; copyright law; procedual law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under copyright law, the originator has the exclusive right to his or her work, which includes reproduction as well as the right of communication to the public and the right of making it available to the public. The exclusive right means that others may not use the work in a way that infringes the exclusive right without the rightholder’s consent. LÄS MER

 5. 5. Den nya visselblåsarlagen - En arbetsrättslig analys utifrån ett visselblåsar- och arbetsgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; visselblåsning; whistleblowing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har i EU införts ett direktiv som ska skydda personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Därmed var Sverige tvungen att införa en ny visselblåsarlag, som gäller parallellt med annan lagstiftning som kan ge skydd åt en visselblåsare. LÄS MER