Sökning: "Europeisk identifikation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Europeisk identifikation.

 1. 1. EUROPEISK IDENTITET EN KVANTITATIV STUDIE OM HUR EUROPEISK INTEGRATION PÅVERKAR GRADEN AV EUROPEISK IDENTIFIKATION I LÄNDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johannes Päts; [2021-04-13]
  Nyckelord :Europeisk identifikation; nationell identifikation; europeisk integration; Schengenområdet; Eurozonen;

  Sammanfattning : Despite numerous papers and research on how different aspects are affecting levels of European identification, there are relatively few studies that are scrutinizing how European integration and how different levels of European integration are affecting levels of European identification. This research fills that gap. LÄS MER

 2. 2. Identifikation med Europa som svensk och religiös

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isaac Mintz; [2016-09-16]
  Nyckelord :European identity; identity-construction; European Union; Religion; Religious affiliation; Qualitative interview study; Europeisk identitet; identitetskonstruktion; Europeiska unionen; Religion; Religionstillhörighet; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze how religious Swedish citizens relate to Europe and European identity, and how religious affiliation and thoughts about Europe interact in the formulation of their identity. This bachelor´s thesis is based on existing theories as well as respondent interviews with religious Swedish people. LÄS MER

 3. 3. Den nya marknadsföringslagen (2008:486)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Lind; [2008]
  Nyckelord :Marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Marknadsrätten är det system av rättsregler som drar upp rättsliga gränser för företagens handlande på marknaden genom ramregler som särskilt behandlar företagens etablering, konkurrens, marknadsföring, prissättning och avtalsvillkor samt skyddet för konsumenterna. MFL är den del av marknadsrätten som innehåller de rättsliga styrmedlen för företagens åtgärder på marknaden. LÄS MER