Sökning: "Europeiska Unionen"

Visar resultat 1 - 5 av 763 uppsatser innehållade orden Europeiska Unionen.

 1. 1. PRIORITERAR EU:S MEDLEMSSTATER GEMENSKAPEN ELLER SITT NATIONSVARUMÄRKE HÖGST? En kvalitativ studie av några av EU:s medlemsstaters Kinapolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Tegelberg; [2022-02-08]
  Nyckelord :Europeiska unionen; Kina; nation branding; inramning; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i insikten att länder i internationella organisationer slits mellan två motstridiga krafter. Å ena sidan förväntas medlemmar i internationella organisationer uppvisa enighet, med gemensamma ställningstaganden och gemensamt agerande. LÄS MER

 2. 2. POSITIONSFÖRFLYTTNING I EU-FRÅGAN - En analys av hur MP, V och SD uttrycker sig om EU i samband med att de avlägsnat kravet på EU-utträde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Lundgren; [2022-02-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; Euroskepticism; Europeiska Unionen; partiompositionering; Sweden Democrats; Swedish Green Party; Swedish Left Party; Euroscepticism; European Union; EU; party position change;

  Sammanfattning : The Swedish Green Party, the Swedish Left Party and the Sweden Democrats are the only political parties that have shifted from advocating for Sweden to leave the European Union to accepting the Swedish EU-membership in the past 15 years. Previous research in this field has focused on explaining how different political parties position themselves towards, or express their views on, the European Union. LÄS MER

 3. 3. Rent konstlade upplägg - doktrinens utveckling och dess EU-skatterättsliga innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellberg; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; skatterätt; rent konstlade upplägg; wholly artificial arrangements; tax law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterätten inom Europeiska unionen har under många år varit under konstant utveckling. EU-skatterätten är ett mångfacetterat område genom att det i vissa avseenden skett en harmonisering, medan skatterätten inom andra områden kvarstår som en del av medlemsstaternas suveräna lagstiftningar. LÄS MER

 4. 4. Medlemskap i EMU- flipp eller flopp? : En tidsserieanalys över hur Estlands ekonomiska tillväxt påverkats av anslutningen till EMU

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Nordell; Ebba Myhrman; [2022]
  Nyckelord :EMU; economic growth; monetary union; time series analysis; Estonia; ARDL; EMU; ekonomisk tillväxt; valutaunion; tidserieanalys; Estland; ARDL;

  Sammanfattning : År 2011 uppfyllde Estland Maastrichtkriterierna, kraven för att ingå i den Europeiska Monetära Unionen (EMU) och kunde därför ansluta sig till valutaunionen. Enligt teori och tidigare forskning förväntas ett lands ekonomiska tillväxt påverkas positivt av ett medlemskap i en valutaunion. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av Hästblod i Blodagar för Odling av Bakterier : Säkerställande av diagnostik inför byte till hästblod som tillsatts i agarmedium till följd av IVDR, en förordning från Europeiska unionen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Adam Broberg; Filippa Hammar; [2022]
  Nyckelord :human blood; microbiology; cultivation medium; bacterial diagnostic; humanblod; mikrobiologi; odlingsmedium; bakteriediagnostik;

  Sammanfattning : Bacterial cultivation from patient samples is the foundation of proper antibiotic treatment. A frequently used cultivation medium is agar with an additive of blood, so-called blood agar. The recommended additive of blood is horse blood while human blood is currently used as an additive at the microbiological laboratory Ryhov, Jönköping. LÄS MER