Sökning: "Europeiska kommissionen"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden Europeiska kommissionen.

 1. 1. EU-DOMSTOLEN OCH PRIVATA AKTÖRER - Analys av EU-Domstolens dömande i begäran om förhandsavgörande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Åhman; [2021-06-21]
  Nyckelord :EU-domstolen; begäran om förhandsavgörande; europeisk integration; neofunktionalism; intergovernmentalism; privata aktörer; offentliga aktörer; medlemsstater; Europeiska Kommissionen;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse whether the Court of Justice of the European Union (CJEU) tends to rule in favour of a certain type of private actor in cases against public actors brought to the Court via the preliminary ruling mechanism. The role played by the CJEU in European integration is debated by scholars defending two different integration theories. LÄS MER

 2. 2. FLERSPRÅKIGHET I EUROPA - En diskursanalys av centrala EU-dokument om språklig mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Angelica Lundeström; [2021-05-11]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; EU-dokument; Europeiska kommissionen; Flerspråkighet; Kultur; Språkideologier; Språkpolitik;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the European Commission's documents written aboutmultilingualism in Europe. A discourse analysis is used to explore how language used by theCommission displays their construction of arguments and the use of language ideologiesamongst other things. LÄS MER

 3. 3. Skyddsnivån på andra sidan vattnet - Om bedömningen av tredjelands skyddsnivå vid överföring av personuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Wändahl; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; GDPR; adekvat skyddsnivå; Schrems; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU anses av många ha en av världens strängaste regleringar för dataskydd. Unionen och dess medlemsstater har dock, likt resten av världen, i och med den globala och tekniska utvecklingen ett intresse av att kunna överföra personuppgifter till tredjeländer. LÄS MER

 4. 4. Haltbestämning av flavanoider i hantverksmässigt tillverkad choklad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Patrik Petersson; [2021]
  Nyckelord :Hälsopåstående; kakao; flavonoider; kakaoflavanoler; coachning; High Performance Liquid Chromatography; HPLC;

  Sammanfattning : Choklad erhålls från kakaobönan som är frukten på kakaoträdet (Theobroma cacao). För att skapa choklad bearbetas kakaobönan vilket påverkar halten av bioaktiva ämnen i produkten. Choklad innehåller flera typer av bioaktiva ämnen där kakaoflavanolerna epikatechin och katechin är de mest framträdande. LÄS MER

 5. 5. Jurisdiktionens gränser för hållbar bolagsstyrning : Om företags tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet i globala värdekedjor samt svenska rättssystemets möjlighet till utövande av extraterritoriell jurisdiktion

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jensen; [2021]
  Nyckelord :Jurisdiktion; hållbar bolagsstyrning; EU; forum av nödvändighet; mänskliga rättigheter; EKMR;

  Sammanfattning : De globala försörjningskedjorna för transnationella företag är komplexa och invol-verar ofta många produktionsnivåer som sträcker sig över flera jurisdiktioner. Flera av europeiska företag köper leveranser från entiteter baserade i tredje länder med svagare kapacitet att tillförsäkra de sociala, mänskliga rättigheterna eller miljönor-mer där identifiering och begränsning av relaterade risker och påverkan är svag. LÄS MER