Sökning: "Europeiska unionen"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade orden Europeiska unionen.

 1. 1. FRÅN ABSOLUT INTE TILL JA TACK? En kvalitativ uppsats om Sverigedemokraternas ideologiska syn på Europeiska unionen från 2005 till 2019.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Mäkela; [2020-05-05]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Nationalism; Euroskepticism; Ideologi; den Europeiska unionen; The Sweden Democrats; The European Union; Ideology; Nationalism; Euroscepticism.;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats has been growing their political presence in the Swedish political climate over a few years. The party has been labelled as nationalistic and eurosceptic. However, in European Parliament election 2019 it seemed that the party’s political ideology changed. LÄS MER

 2. 2. PÅVERKAR NATIONELL KORRUPTION EUROPAPARLAMENTSVAL? En kvantitativ studie om korruption och valdeltagande i östeuropeiska länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Szwarcwald; [2020-04-21]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Europaparlamentet; val; valdeltagande; korruption; öst; östeuropa; European Union; European parliament; elections; turnout; corruption; east; eastern Europe;

  Sammanfattning : The presence of corruption threatens the principles of democracy by put aside the normsexisting for political equality and political competition. Corruption has been shown byresearch in national elections to either mobilize voters or make them not want to vote. LÄS MER

 3. 3. EUROPEISKA UNIONEN, ETT OPTIMALT VALUTAOMRÅDE? : En empirisk studie om EU vid finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johan Karlsson; Aleksi Viitala; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den ekonomiska utvecklingen inom Europeiska unionen vid finanskrisen 2008. Huvudsakligt fokus är att undersöka om olika medlemsländer av den Europeiska unionen reagerade symmetriskt utifrån makroekonomiska variabler. LÄS MER

 4. 4. APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Nydestedt; Amanda Sylvan; [2020]
  Nyckelord :elcykel; snabbladdning; utsläpp; elmatning; järnvägsfordon;

  Sammanfattning : There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. LÄS MER

 5. 5. Circular economy policy barriers: : An analysis of legislative challenges in white goods and automotive industry within the EU

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Shadi Shams; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; policy; legislative barriers; remanufacturing; service-based; white goods; automotive; Cirkulär ekonomi; policy; lagstiftningsbarriärer; återtillverkning; tjänstebaserad; vitvaror; fordon;

  Sammanfattning : Increased consumption, depletion of natural resources and sustainability concerns have challenged the conventional linear model of production, consumption and disposal of products. Circular economy (CE) has become one of the most popular paradigms that can contribute to economic growth and concurrently satisfy sustainability ambitions. LÄS MER