Sökning: "Europeiska unionen"

Visar resultat 1 - 5 av 724 uppsatser innehållade orden Europeiska unionen.

 1. 1. Study of demolition processes for prestressed concrete bridges: Kalix bridge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lundin Hanna; [2022]
  Nyckelord :Kalix bridge; demolition methods; demolition process; FEM analysis; Kalixbron; rivningsmetoder; rivningsprocesser; FEM analys;

  Sammanfattning : Bridges in Sweden are getting older and some of them are reaching their designed life span. With an older generation of bridges, the need for a good understanding of demolition processes increase. The Kalix bridge is planned to be demolished and will be used as a case study in this thesis. LÄS MER

 2. 2. EU - Inte längre en garanti för demokratisering? : En kvalitativ fallstudie om EUs försök att stoppa Ungerns autokratisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Martin Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Hungary; European Union; democracy; normative power; democratization; autocratization; Fidesz; Ungern; Europeiska Unionen; demokrati; normativ makt; demokratisering; autokratisering; Fidesz;

  Sammanfattning : Ever since its inception, the EU’s main goal has always been to spread its values of democracy and freedom. The EU’s success in spreading these values has been great until recently when some of the member states have gone through an autocratization. LÄS MER

 3. 3. EU, Ungern & Polen: En studie i Demokratikonflikt : Uppfattningen och tolkning av de ’demokratiska principerna’ inom den Europeiska Unionen och dess konsekvenser för europeisk integration

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Solfors; [2022]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; Demokrati; Ungern; Polen; Europeisk integration; liberal demokrati; illiberal demokrati;

  Sammanfattning : This paper aims at analyzing and understanding the political conflict between the EU and member states Hungary and Poland that has increased in recent years. Though this paper's focus will be on the different understanding and application of democracy, its meaning and values. LÄS MER

 4. 4. KÄRNAVFALLSHANTERING – NATIONELL ELLER INTERNATIONELL KOMPETENS- Kärnkraftens och demokratins betydelse för den allmänna opinionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eric Andell; [2021-04-19]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; kärnkraft; kärnavfallshantering; allmän opinion; nationell opinion;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the national public opinion on nuclear waste management andif this management ought to be a national responsiblity or a shared EU responsibility. Thestudy includes all EU-countries in the year of 2008, with the aim of understanding what thispublic opinion is and what may be the driving factors for why it is. LÄS MER

 5. 5. EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER - PROGRESSIVA ELLER KONSERVATIVA? En policyanalys om jämställdhet över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Sundin; [2021-02-25]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; jämställdhet; feminism; genus; policyanalys;

  Sammanfattning : This thesis aims to find out whether the European Union´s (EU) gender equality strategies over time evolve towards a more progressive or conservative type of gender equality strategy. The EU has under a long period of time worked for gender equality. LÄS MER