Sökning: "Euroscepticism."

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Euroscepticism..

 1. 1. FRÅN ABSOLUT INTE TILL JA TACK? En kvalitativ uppsats om Sverigedemokraternas ideologiska syn på Europeiska unionen från 2005 till 2019.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Mäkela; [2020-05-05]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Nationalism; Euroskepticism; Ideologi; den Europeiska unionen; The Sweden Democrats; The European Union; Ideology; Nationalism; Euroscepticism.;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats has been growing their political presence in the Swedish political climate over a few years. The party has been labelled as nationalistic and eurosceptic. However, in European Parliament election 2019 it seemed that the party’s political ideology changed. LÄS MER

 2. 2. The European Union and its Citizens: Belonging together? : A Case Study of European Identity within the Europe for Citizens Programme 2014-2020

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alana-Alice Kulczak; [2020]
  Nyckelord :European Identity; European Union; Europe for Citizens Programme 2014-2020; Case Study;

  Sammanfattning : In recent years, the European Union has faced increased Euroscepticism and Nationalism. Fostering a sense of belonging of European citizens to and with the EU is crucial to ensuring its legitimacy. However, the EU stays relatively silent on the issue of European identity and how this identity is envisaged. LÄS MER

 3. 3. ”Nuförtiden får man ju inte säga ett skit” : En debattanalys av Europaparlamentarikers kritik mot ”politisk korrekthet”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Storm; [2020]
  Nyckelord :politisk korrekthet; political correctness; EU; debattanalys; argumentationsanalys; populism; euroscepticism; GAL-TAN; PK-etablissemang; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Uppsatsen “Nuförtiden får man ju inte säga ett skit” ‘ är en debattanalys av Europaparlamentarikers kritik gentemot politisk korrekthet i EU. Studien tar ett avstamp i tidigare forskning berörande populism, euroscepticism, GAL-TAN dimensionen, och applicerar detta till ett inte tidigare tillämpat teoretiskt perspektiv för denna typ av forskning, politisk korrekthet. LÄS MER

 4. 4. Nationalistiska partier eller inte? : En kvalitativ idéstudie om PiS och Fidesz politik utifrån etnonationalism och kulturnationalism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Victor Svensson Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :PiS; Fidesz; etnonationalism; kulturnationalism; mångkultur; medborgarskap; nation;

  Sammanfattning : The political parties Law and Justice (PiS) and Fidesz have over the years being on the tabloid for choosing different directions than other countries within the European union. With their Euroscepticism and rhetoric’s often criticizing the union for putting Europeans second before immigrants, the parties have become a well discussed topic around the continent. LÄS MER

 5. 5. A Tool to Turn the Trends? : A  study of popular Euroscepticism in relation to structural aid from the EU

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Julia Möttönen; [2020]
  Nyckelord :Euroscepticism; Structural Aid; Public Opinion; the European Union; Multilevel Analysis; East-West Divide;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact structural aid from the EU has on popular Euroscepticism – a set of critical public opinions that has been on the rise during the last decades. The study is done by operationalising both instrumental and political Euroscepticism. LÄS MER