Sökning: "Eutanasi"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Eutanasi.

 1. 1. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 2. 2. Kriminaliseringen av eutanasi – Ett befogat straffbud gentemot den terminalt sjuka patienten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Skarelid; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; medicinsk rätt; dödshjälp; eutanasi; assisterat döende; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dödshjälp innebär att en aktiv åtgärd vidtas för att avsluta en persons liv på dennes begäran. Om det är personen själv som utför den avgörande gärningen som leder till döden kallas det assisterat döende. Är det emellertid någon annan än personen som utför handlingen kallas det eutanasi. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av och uppfattning om aktiv dödshjälp : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tilde Lindvall; Stina Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Eutanasi; Aktiv dödshjälp; Assisterat döende; Sjuksköterska; Upplevelse; Uppfattning; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp definieras som: “Medverkan till en lugn och smärtfri död för en annan människa av medlidande, pga obotlig sjukdom, outhärdligt lidande eller ett ovärdigt slutskede av livet”. Aktiv dödshjälp innebär att avsiktligen framkalla död i syfte att lindra ett outhärdligt lidande. LÄS MER

 4. 4. Att möta patientens önskan att dö : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Douglas Eriksson; Dennis Persson; [2022]
  Nyckelord :dödshjälp; eutanasi; upplevelse; reaktioner; sjuksköterskor; förfråga; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Dödshjälp är idag inte lagligt i Sverige. Trots detta kan sjuksköterskor möta patienter som önskar dödshjälp. En grundläggande del av sjuksköterskors arbetsuppgift är att minska patientens lidande och värna om dennes rätt till självbestämmande, fast här måste de arbeta runt patientens önskan. Detta kan upplevas mycket krävande. LÄS MER

 5. 5. En rätt till liv : I ljuset av plikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Jesper Ludvigsson; [2022]
  Nyckelord :Rätt till liv; Kant; Kantianism; Mänskliga rättigheter; Europakonventionen; Dödsstraff; Självmord; Dödshjälp; Eutanasi; Suicid; abort.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda hur den kantianska rätten till liv förhåller sig till Europakonventionens. Frågorna som använts för att uppnå syftet är hur både kantianismen och Europakonventionen förhåller sig till abort, dödsstraff, eutanasi och suicid. LÄS MER