Sökning: "Eutrofiering"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Eutrofiering.

 1. 1. Nutrient concentrations before and after the Focus on Phosphorus project in E23 catchment

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Åsa Larsson; [2018]
  Nyckelord :phosphorus; Greppa fosforn; two-stage ditch; structure liming; sedimentation pond;

  Sammanfattning : Between 2007-2014, as part of the Greppa Näringen, there was a subproject on phosphorus losses called Focus on Phosphorus (FoP; Greppa Fosforn). Previous measures on eutrophication mainly focused on nitrogen leakage, whilst the purpose of FoP was to test already known mitigation methods against phosphorus losses in the field. LÄS MER

 2. 2. Kvävehalt i mänskligt urin baserat på kosthållning : Påverkan på tillväxt av grönslick (Cladophora glomerata) samt förekomst av fytoplankton

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Emma Nors; Mia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Eutrofiering; Kommunala avloppsreningsverk; Urin; Kväve; Cladophora glomerata; Protein;

  Sammanfattning : The Baltic Sea is a brackish water that is severely affected by eutrophication. Anthropogenic (human) nitrogen emissions is a contributing factor leading to algal blooms and hypoxic and anoxic seabeds. Municipal wastewater treatment plants account for 27 percent of the nitrogen emissions into the Baltic Proper. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd - Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Patrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). LÄS MER

 4. 4. Kväve- och fosforanvändningen i hydroponiska och akvaponiska odlingssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Appelqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har tagits fram genom en semi-systematisk litteraturgenomgång samt genom modellen grindbalanser: en modell för att beräkna näringsbalanser och näringseffektivitet i jordbruk. I litteraturstudien undersöks näringsutnyttjandet av kväve och fosfor i två jordlösa växtodlingssystem som förespråkas vara strategier för framtidens matproduktion: Recirkulerande hydroponik (enbart växtodling) och akvaponik (samodling med fisk). LÄS MER

 5. 5. Kväve- och fosforanvändningen i hydroponiska och akvaponiska odlingssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Appelqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har tagits fram genom en semi-systematisk litteraturgenomgång samt genom modellen grindbalanser: en modell för att beräkna näringsbalanser och näringseffektivitet i jordbruk. I litteraturstudien undersöks näringsutnyttjandet av kväve och fosfor i två jordlösa växtodlingssystem som förespråkas vara strategier för framtidens matproduktion: Recirkulerande hydroponik (enbart växtodling) och akvaponik (samodling med fisk). LÄS MER