Sökning: "Eutrophication potential"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Eutrophication potential.

 1. 1. Musslor som material – En studie om att använda musslor för material utveckling genom en materialdriven designprocess för en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :Materialdriven design; Hållbar utveckling; Materialutveckling; Produktdesign; Cirkulär ekonomi; Musslor; Material driven design; Blåmusslor;

  Sammanfattning : Blåmusslor livnär sig på att filtrera vatten på alger och partiklar, som i sin tur tagit upp kväve och fosfor. Genom odling, skörd och effektiv användning av musslorna kan man hjälpa till att minska närsaltsbelastning och övergödning i Öresund. LÄS MER

 2. 2. SOLAR ROOF - Roof potential investigation for installing PV system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Forough Hosseini; Saba Salehi; [2020]
  Nyckelord :Solar roof; solar potential; PV system; Ventilation system; Photovoltaics; million-program buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : By increasing the amount of CO2 emissions to the atmosphere because of using fossil fuel and the limitation of non-renewable energy sources, solar photovoltaics technology has been growing steadily and is thought to play an important role in the realm of future energies. The objective of this thesis is to investigate the potential of the rooftops for installing PV system on a small scale of 30 multifamily houses in Gothenburg divided into four categories of age, location, roof type, and ventilation system. LÄS MER

 3. 3. Life cycle assessment of a plus-energy house

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tim Lohse; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: This study analyses the environmental impacts of a plus-energy house. Such buildings produce more energy in their use-phase than they consume, by generating energy with photovoltaic cells and saving energy via extensive insulation. The entire life cycle of the building is investigated form cradle to grave. LÄS MER

 4. 4. The environmental impact of introducing a potato protein for human consumption in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malou Tromp; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; food loss; plant-based; genome-editing; potato protein; Life Cycle Assessment;

  Sammanfattning : In this study, a Consequential Life Cycle Assessment (CLCA) was conducted on the introduction of a potato protein for human consumption in Sweden. The assessed environmental impact cathegories in the CLCA were the categories global warming potential, eutrophication and land use. LÄS MER

 5. 5. Environmental Impact of a Portable Photo Flash - Using Life Cycle Assessment Methodology

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Tim Storfeldt Moqvist; [2020]
  Nyckelord :LCA; Sustainability; Chemistry; Photoflash; Photography; Hållbarhet; Livscykelanalys; Kemi; Foto; Fotoblixt; Lampa;

  Sammanfattning : This study was about performing an LCA on a portable flash unit, C1, made by Profoto. The goal was to get an overview of the environmental impact of the C1 and to investigate hotspots in the production and/or use phase of the C1. LÄS MER