Sökning: "Eva Östbye"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Östbye.

  1. 1. Att förtjäna sin familj - Ett strängare försörjningskrav vid anhöriginvandring och dess inverkan på rätten till familjeliv.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Eva Östbye; [2017]
    Nyckelord :Försörjningskrav; familjeåterförening; anhöriginvandring;

    Sammanfattning : .... LÄS MER