Sökning: "Eva ANdersson"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Eva ANdersson.

 1. 1. Transforming Transportation: How the City of Malmö Can Support Transitions Towards Decarbonized Mobility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Eva Andersson; [2023]
  Nyckelord :transition management; transportation; mobility; decarbonization; urban governance; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Cities play a crucial role in mitigating climate change, yet reducing transportation emissions remains a challenge. Achieving decarbonization in the transportation sector requires systemic transformations across society. LÄS MER

 2. 2. Granskaren och rådgivaren : En undersökning om revisorns dubbla roller är ett hot mot oberoendet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ida Andersson; Eva Ceder; Felicia Lindquist; [2022]
  Nyckelord :Revisorns oberoenderoll; fristående rådgivning; granskning; hot mot oberoende;

  Sammanfattning : Titel: Granskaren och rådgivaren - en undersökning om revisorns dubbla roller är ett hot mot oberoendet Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Revisorns oberoenderoll, Fristående rådgivning, Granskning, Hot mot oberoende Forskningsfråga: Hur kan revisorn upprätthålla och bevara oberoendet mellan både en granskande och rådgivande roll? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur revisorn kan upprätthålla oberoende och balans mellan granskning samt fristående rådgivning. Avsikten är att utveckla förståelsen för denna balansgång genom att beakta revisorns perspektiv i frågan. LÄS MER

 3. 3. The ability to create mixed stands by planting Norway spruce and Scots pine every second row

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Eva Higgins Andersson; [2022]
  Nyckelord :Local site index; seedlings every second row; regeneration; biodiversity; climate change; establishment;

  Sammanfattning : Swedish forests primarily consist of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). LÄS MER

 4. 4. Evolving Perspectives Practical Proposals for Resource-Efficient Solutions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Laura Elizabeth Redmond; Shane Yuhasse; Cecep Hermawan; Ethan Dunnenberger; Marta Lamorgese; Ileana Graf; Adriana Fernandez Villalobos; Azusa Lindwall; Silvia Kim; Maëlle Soulis; Bianca Terrero Vega; Tim Ziegler; Ziyue Wang; Martine Deinum; Ines-Sophie Paumier-Bianco; Luca Schumann; Gunjan Kolhe; André Wismer; Emily Gomersall; Patricia Agyare; Emilia Paulina Paredes Bassi; Maarten Magielse; Lauren Brach; Line Lobedanz Witthøfft; Ekaterina Pikuleva; Eva Andersson; Markas Azuolas; Leon Bartling; Jakub Gamrot; Gabriele Celli; [2022]
  Nyckelord :biodiversity communication; wine certification; construction material reuse; carbon-free cities; electric road system; battery storage as a service; circular steel in shipping; waste clearinghouse; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Knutby och Kristi brud : en diskursanalys av den kvinnliga brottslingen Kristi brud i tv-serien Knutby

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Felicia Samuelsson; Vanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Felicia Samuelsson, Vanna Andersson: ”Knutby och Kristi brud, en diskursanalys av den kvinnliga brottslingen Kristi brud i tv-serien Knutby”. Lunds Universitet: Inst. för kommunikation och medier, b-uppsats, vårtermin, 2022. LÄS MER