Sökning: "Eva ANdersson"

Visar resultat 11 - 15 av 103 uppsatser innehållade orden Eva ANdersson.

 1. 11. Mäns uppfattningar om sin våldsanvändning mot kvinnor i nära relationer - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva-Lena Andersson; Line Stien; [2016-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; våld mot kvinnor; mäns uppfattningar; Intimate partner violence; violence against women; men’s perceptions;

  Sammanfattning : Background: Men’s violence against women in intimate partner relationships is a known and global public health problem. The violence that occurs in an intimate partner relationship can be physical, psychological or sexual and affect women’s health to the worse and also lead up to a woman’s death. LÄS MER

 2. 12. Vad ska vi leka i hemvrån?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva-Lena Eklöf; Camilla Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Genusperspektiv; Hemvrå;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie har varit att studera barns lek i förskolans hemvrå ur ett genusperspektiv. Frågeställningar som använts i studien är: Vilken slags lek sker i hemvrån? Hur används de leksaker som förkommer i hemvrån och hur utformas leken i hemvrån? Vi har använt oss av en kvalitativ metod och filmat barnens lek i hemvrån på förskolan. LÄS MER

 3. 13. Företagsledningens resonemang kring kapitalstruktur vid fastighetsinvesteringar : - en kvalitativ studie på tre expansiva fastighetsbolags arbete med kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rebecca Edling; Malin Andersson; [2016]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; påverkande faktorer och finansiell stress.;

  Sammanfattning : Title: Management's discussion of capital structure in real estate investments.Publication: 2016-05-31Authors: Malin Andersson och Rebecca Edling.Supervisor: Eva Berggren.Examiner: Titti Eliasson. LÄS MER

 4. 14. Kontroll av skötseln samt skötselplanerna för naturreservaten Linnebjer och Fågelsångsdalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Joanna Andersson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : There are a number of reasons to form a nature reserve - to preserve and promote biodiversity and to assure areas for outdoor life are two of them. To be able to maintain these values, it is important that an adequate management plan is established for the area in question. LÄS MER

 5. 15. Se mig, hör mig, fråga mig... : Upplevd psykisk ohälsa under skoltiden hos personer med bipolär sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mari Andersson; Eva Jarlemyr; [2016]
  Nyckelord :mental illness; health; child; student; school nurse; psykisk sjukdom; hälsa; barn; elev; skolsköterska;

  Sammanfattning : Då det är känt att den psykiska ohälsan ökar är det betydelsefullt att undersöka hur elever med psykisk ohälsa upplever sin hälsa i skolan och hur de anser att skolsköterskor kunde eller borde agera. Bipolär sjukdom är en kronisk cyklisk stämningslägessjukdom, med depression, hypomani och mani, vilken kan bero på både ärftliga faktorer såväl som faktorer i miljön. LÄS MER