Sökning: "Eva ANdersson"

Visar resultat 16 - 20 av 110 uppsatser innehållade orden Eva ANdersson.

 1. 16. Mapping, development and optimization of internal logistics in a multi-stage production facility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Nils Jönsson; Björn Hofbard; [2018]
  Nyckelord :Logistics; value stream mapping; gemba walk; warehouse layout; lean production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Mapping, development and optimization of internal logistics in a multi- stage production facility Authors: Nils Jönsson and Björn Hofbard Supervisors: Eva Berg, Department of Industrial Management and Logistics. Conny Andersson, Sandvik Background: In highly dynamic and competitive environments, supply chain management and logistics can create important advantages against competitors. LÄS MER

 2. 17. The influence of Neck Pain on Jaw Motor Function: A Systematic Review

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Eva-Karin Andersson; Jali Collins; [2018]
  Nyckelord :Jaw; neck; pain; motor function;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Neck pain may influence jaw motor function. If so it would add to a growing body of evidence indicating the need for a more multidisciplinary care of affected patients. The aim of this systematic review was to review the current literature on this subject. LÄS MER

 3. 18. Vi och dom: En diskursanalys om medias framställning av missbrukare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Benjaminsson; [2017]
  Nyckelord :media; Critical discourse analysis; socialconstructivism; newspaper article; addict; kritisk diskusanalys; socialkonstruktivism; tidningsartiklar; missbrukare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Title: We and them: A discourse analysis of the media`s representation of addicts. Supervisor: Janicke Andersson Author: Therese Benjaminsson Assessor: Eva Palmblad This study analyzed 14 different articles from Expressen and Aftonbladet from a time period between February 2015 and March 2016. LÄS MER

 4. 19. Mäns uppfattningar om sin våldsanvändning mot kvinnor i nära relationer - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva-Lena Andersson; Line Stien; [2016-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; våld mot kvinnor; mäns uppfattningar; Intimate partner violence; violence against women; men’s perceptions;

  Sammanfattning : Background: Men’s violence against women in intimate partner relationships is a known and global public health problem. The violence that occurs in an intimate partner relationship can be physical, psychological or sexual and affect women’s health to the worse and also lead up to a woman’s death. LÄS MER

 5. 20. Vad ska vi leka i hemvrån?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva-Lena Eklöf; Camilla Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Genusperspektiv; Hemvrå;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie har varit att studera barns lek i förskolans hemvrå ur ett genusperspektiv. Frågeställningar som använts i studien är: Vilken slags lek sker i hemvrån? Hur används de leksaker som förkommer i hemvrån och hur utformas leken i hemvrån? Vi har använt oss av en kvalitativ metod och filmat barnens lek i hemvrån på förskolan. LÄS MER