Sökning: "Eva ANdersson"

Visar resultat 16 - 20 av 102 uppsatser innehållade orden Eva ANdersson.

 1. 16. Le français au sein des institutions de l'Union européenne

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eva Andersson; [2015-02-19]
  Nyckelord :Franska; traduction; interférence linguistique; langue française; langage juridique et administratif; Union européenne; translation; linguistic interference; French language; legal and administrative language; European union;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse more closely how the English language (source language) has influenced the French language (target language) in the European Commission, or in other words the linguistic interference. French was the dominant working language and drafting language in the EU-institutions for many years. LÄS MER

 2. 17. Konsten att komponera en rabatt

  Magister-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Andersson; [2015]
  Nyckelord :växtkomposition; perenn; rabatt; mixed border; blandrabatt; komponera; Slottsträdgården; William Robinson; Gertrude Jekyll; Christopher Lloyd; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition. LÄS MER

 3. 18. "Det räcker inte med en spakurs"- utmattningssyndrom ur psykodynamiskt och existentiellt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Eva Quilisch; Karna Andersson; [2015]
  Nyckelord :stressrelaterad ohälsa; tematisk analys; existentiell psykoterapi; psykodynamisk psykoterapi; utmattningssyndrom; thematic analysis; existential therapy; psychodynamic therapy; stress-related exhaustion; stress-related illness; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Stress-related illness in Sweden is on the increase and notably, cases of stress-related exhaustion. The aim of this study was to widen the understanding of stress-related exhaustion and to shed light on it from a psychodynamic and an existential perspective. LÄS MER

 4. 19. Distriktssköterskans upplevelse av att utföra palliativ vård inom hemjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Eva-Britt Andersson; Angelica Karlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Det värdiga offret : En kritisk diskursanalys om tiggaren och tiggeriet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hugo Nyman; Frida Vejdal; [2015]
  Nyckelord :Rumänien; romer; kritisk diskursanalys; Tiggare; tiggeri; beggars; begging; critical discourse analysis; roma; Romania; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Frida Vejdal & Hugo Nyman Title: The worthy victim – A critical discourse analysis about beggars and begging Supervisor: Malinda Andersson Assessor: Eva Palmblad The free mobility within the EU has contributed to an increase of EU-migrants. They travel to Sweden, among other countries, mainly from the poorer countries in the Eastern Europe with the aim to find a source of income. LÄS MER