Sökning: "Eva ANdersson"

Visar resultat 6 - 10 av 105 uppsatser innehållade orden Eva ANdersson.

 1. 6. Därför funderar mer än hälften av journalisterna på att byta yrke : En kvantitativ och kvalitativ studie av den psykosociala arbetsmiljön på Sörmlands Media

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Caroline Linnakallio; Camilla Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; journalist; arbetsmiljö; kommersialisering; Sörmlands media;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur journalisterna mår psykiskt på sin arbetsplats på Sörmlands media, närmare bestämt Eskilstuna Kuriren (EK), Katrineholms Kuriren (KK) och Södermanlands Nyheter (SN). Att valet föll på Sörmlands media, beror på att vi båda hade vikariat på EK och KK sommaren 2018 och bedömer att dessa redaktioner bedriver lokaljournalistik framgångsrikt trots nedskärningar på redaktionerna. LÄS MER

 2. 7. Upplevd aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med depression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Eva Andersson; Martin Burström; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; occupational balance; relatives; depression; Arbetsterapi; aktivitetsbalans; anhöriga; depression;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva hur anhöriga till personer med depression upplever sin aktivitetsbalans och vilka strategier som främjar aktivitetsbalans. Studien antog en kvalitativ induktiv ansats för att fokusera på deltagarnas beskrivningar. Ändamålsenligt urval skedde utifrån kriterier. Sex deltagare ingick i studien. LÄS MER

 3. 8. Föräldrastöd i förskolan. En studie om hur förskollärare och specialpedagoger upplever föräldrastödjande insatser i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Adolfsson Eva; Andersson Karin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteUtifrån våra erfarenheter som förskollärare har vi uppmärksammat att föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd kan behöva stöttning i sin situation. Det betonar också förskolans läroplan i ett av sina mål. LÄS MER

 4. 9. Pedagogernas upplevelser av extra anpassningar i undervisningen : -för elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Eva Andersson; Marie Melin; [2018]
  Nyckelord :digitala läroverktyg; inkludering; framgångsfaktorer; styrdokument; läroplan.;

  Sammanfattning : This work examines teachers’ experiences of teaching students with reading and writing difficulties / dyslexia in a regular class-room setting. The questions were: General experiences of the needs of additional adjustments in teaching. How additional adjustments strengthen classroom teaching. LÄS MER

 5. 10. Mapping, development and optimization of internal logistics in a multi-stage production facility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Nils Jönsson; Björn Hofbard; [2018]
  Nyckelord :Logistics; value stream mapping; gemba walk; warehouse layout; lean production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Mapping, development and optimization of internal logistics in a multi- stage production facility Authors: Nils Jönsson and Björn Hofbard Supervisors: Eva Berg, Department of Industrial Management and Logistics. Conny Andersson, Sandvik Background: In highly dynamic and competitive environments, supply chain management and logistics can create important advantages against competitors. LÄS MER