Sökning: "Eva Arendt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva Arendt.

 1. 1. Att arbeta och leva i Hälsoträdgården : relationen mellan en terapeuts yrkesperson och privatperson

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eva Solhäll; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; work; incounter; professionalism; approach; life-worlds; healing garden; expressivearts; naturebased interventions; existential health; praktisk kunskap; arbete; möte; professionalitet; förhållningssätt; livsvärldar; hälsoträdgård; uttryckandekonst; naturunderstödda interventioner; existentiell hälsa;

  Sammanfattning : I essäns form utforskar jag i den här uppsatsen gränser och förhållningssätt för arbete och privatliv.  Jag reflekterar kring hur arbete tar plats i min yrkespraktik där jag lever och verkar till stora delar på samma ställe, Färentuna Hälsoträdgård, en tillrättalagd mötesplats för hälsofrämjande, förebyggande och läkande för främst psykosocial och existentiell hälsa. LÄS MER

 2. 2. Kant och papegojan : Om exemplen i Kritik av omdömeskraften

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Enström; [2011]
  Nyckelord :Anthropology from a Pragmatic Point of View; Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime; Physische Geographie; Immanuel Kant; Hannah Arendt; J. M Bernstein; Rodolphe Gasché; Jean-François Lyotard; Emmanuel Chukwudi Eze; Robert Bernasconi; Eva Schaper; David Lloyd; Howard Caygill; Thomas Bernhard; Kritik av omdömeskraften; Kritik av det rena förnuftet; estetik; exempel; parergonalitet; det sköna; inbillningskraft; sensus communis; exotisk; djungel; papegoja; kolibri; paradisfågel; häst; vildhet; färg; reseberättelser; Königsberg; Sumatra; Claude-Étienne Savary; William Marsden; Georg Forster;

  Sammanfattning : This essay is an examination of the examples in Kant’s Critique of Judgement. The examples which I have focused on all converge in an idea of wildness. These examples of the beautiful are illuminated by a culture-historical perspective, where the literary and scientific travelogue genre is of great importance. LÄS MER