Sökning: "Eva Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Eva Bergman.

 1. 1. “Pansarskeppet kvinnligheten” deconstructed : A study of Eva Dahlbeck’s stardom in the intersection between Swedish post-war popular film culture and the auteur Ingmar Bergman

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Saki Kobayashi; [2018]
  Nyckelord :“Pansarskeppet kvinnligheten”; Eva Dahlbeck; Ingmar Bergman; Swedish film stars; Post-war Swedish popular film culture and media discourses; Waiting Women; A Lesson in Love; Smiles of a Summer Night; Richard Dyer; Filmjournalen; “Pansarskeppet kvinnligheten”; Eva Dahlbeck; Ingmar Bergman; Kvinnors väntan; En lektion i kärlek; Sommarnattens leende; Filmjournalen;

  Sammanfattning : Eva Dahlbeck was one of Sweden’s most respected and popular actresses from the 1940s to the 1960s and is now remembered for her work with Ingmar Bergman, who allegedly nicknamed her “Pansarskeppet kvinnligheten” (“H.M.S. Femininity”). LÄS MER

 2. 2. På vilka grunder återkallas legitimationen inom Hälso-och sjukvården? Patientsäkerhet eller anställningstrygghet.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Bergman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. La négritude dans Cahier d´un retour au pays natal d´Aimé Césaire

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Eva Bergman Chinapah; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to study Negritude as literary movement expressed through the words of Aimé Césaire in his poetry Cahier d’un retours au pays natal. The relation between the poetry and historical events as well as the relation between the poetry and the author are examined. LÄS MER

 4. 4. Tunnelsäkerhet : En inventering av olyckor i fyra vägtunnlar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportvetenskap

  Författare :Klara Bergman; [2014]
  Nyckelord :Keywords: Tunnel accident; tunnel safety; TUFS; Lill-EVA; STRADA; NTS;

  Sammanfattning : Tunnel safety – an inventory of accidents in four road tunnels in StockholmThis report investigates traffic accidents in four road tunnels in Stockholm. The tunnels investigated are Klaratunneln, Söderledstunneln, Törnskogstunneln and Häggvikstunneln. LÄS MER

 5. 5. Musikarbetets betydelse i förskolan: En kvalitativ studie om sex pedagogers tankar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva Bergman; [2012]
  Nyckelord :Musik; förskola; lustfyllt lärande; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning:SyfteSyftet med studien var att undersöka hur pedagoger som inte är musikinriktade tänker kring det praktiskamusikarbetet i förskolan och hur ser de på musikens betydelse för barns lärande och utveckling.HuvudfrågaHuvudfrågan i arbetet är hur olika pedagoger använder sig av musik i sin verksamhet och vad de tror att detbetyder. LÄS MER