Sökning: "Eva Berlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eva Berlin.

 1. 1. Skakad av liv - eller tvärtom? Hur kan Brechts syn på skådespelarens relation till rollen främja mitt möte som skådespelare med publiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Sporre; [2021-11-19]
  Nyckelord :Brecht; Inlevelse; Publikmöte; Sceniskt framställande; Rolltagande; Repetition; Hantverk; Undersökande; Punkterad; Skådespelare; Skola; Emotion; Scenisk handling;

  Sammanfattning : Jag är under mitt sista år på min kandidatutbildning i skådespeleri på besök i Berlin och sitter på Volksbühne en kväll. Där blir jag fullkomligt knockad av en av skådespelerskorna, jag tänker att det är hennes emotionella insats som drabbar mig. LÄS MER

 2. 2. Att få vara som man är : Genus i bilderböcker för barn, en historisk jämförelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Fredberger Berlin; Eva-Karin Asplund; [2016]
  Nyckelord :Genus; bilderbok; förskola; könsstereotyp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se hur huvudkaraktärernas genus framställs och därmed bidra till diskussionen om bilderböckernas reproduktion av genus i samhället. Vi har genomfört en historisk jämförelse för att se vilken förändring som har skett med tanke på införandet av genus som begrepp samt feminismens utveckling i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Sprickor i planeringen. Ett utforskande mönsterarbete om en storstad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Eva-Lotta Mattsson; [2012-02-13]
  Nyckelord :wallpaper; pattern; Berlin; cities;

  Sammanfattning : The goal with my project was to explore what it is that distinguishes Berlin as a city and then translate that into abstract patterns. The patterns are made for wallpaper and are presented in a book as a collection. LÄS MER

 4. 4. Carl Gustaf von Brinkman, Var är du? : Ett försök att beskriva hans livsförståelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Peter L. Olsson; [2005]
  Nyckelord :Religion; enlightenment; herrnhutism; schleiermacher; Religion; upplysningsteologi; herrnhutism; schleiermacher;

  Sammanfattning : Carl Gustav von Brinkman was born in Nacka, Sweden 1764 but in his eleventh year he was sent away by his father to the Herrnhuter school in Niesky to become a missionary. Brinkman developed other plans. The experience of the school as a place that censured his thoughts and hindered his development, took an early start and grew stronger. LÄS MER