Sökning: "Eva Biro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Biro.

  1. 1. Effective Leadership in Cross-Cultural Teams - An Experiment

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

    Författare :Eva Biro; Magda Forsman; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : There is a lack of universally applicable team leadership models for cross-cultural work teams. The research on cross-cultural team leadership has mostly been conducted with an ethnocentric or culturally comparative approach. LÄS MER