Sökning: "Eva Book"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Eva Book.

 1. 1. Boksamtal för barn i sorg : Skildringar av döden i Roy och Alla döda små djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jonna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Death; grief; grief processing; children’s grief; children’s literature; literary study; picture books; Gro Dahle; Svein Nyhus; Ulf Nilsson; Eva Eriksson.; Död; sorg; sorgebearbetning; barn i sorg; barnlitteratur; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : Genom att jämföra två bilderböcker undersöker det här arbetet hur döden skildras i barnlitteratur. Den kvalitativa litteraturanalysen fokuserar på hur text och bild skildrar döden och huvudkaraktärens sorg, samt vilka budskap illustrationerna förmedlar. LÄS MER

 2. 2. Gränsöverskridande i Olga Tokarczuks roman Styr din plog över de dödas ben

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Eva-Kersti Almerud; [2018]
  Nyckelord :Olga Tokarczuk; Polish literature; borders; genres; eco fiction; posthumanism; Olga Tokarczuk; Polsk litteratur;

  Sammanfattning : My aim with this essay was to write about bordercrossing and border changing in Olga Tokarczuk’s literary work with the main focus on her novel Drive Your Plow over the Bones of the Dead. While writing I came to the conclusion that there are very many different sorts of border changing in the novel, for example borders between countries, borders between fiction and reality, indistinct borders, borders between identities and borders in time and space. LÄS MER

 3. 3. Den individuella läsupplevelsen : En komparativ receptionsstudie av Sven Delblancs roman Änkan och Mara Lees roman Ladies utifrån tre teorier om litterär kompetens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Agnes Lord; [2018]
  Nyckelord :Literature; Upper Secondary School Education; Eva Hultin; Conversational Genres; Jessica Schiefauer; Litterär kompetens; Sven Delblanc; Mara Lee; Joseph Appleyard; Judith Langer; Magnus Persson;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to investigate how different theories about literary competence can help us understand why Sven Delblanc’s novel Änkan and Mara Lee’s novel Ladies have generated so many various interpretations as they have. To fulfill this purpose a comparative study of book reviews about the two novels Änkan and Ladies has been made. LÄS MER

 4. 4. Ty Adam kom först och sedan Eva : En feministisk litteraturanalys av Paulus brev

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Viktor Fränberg; [2017]
  Nyckelord :Paulus; Feminism; Litteraturanalys; Nya testamentet; Bibeln; Florence M. Gillman; Andrew Perriman; Elisabeth Schüssler Fiorenza;

  Sammanfattning : Christianity is the largest religion worldwide and the Bible remains the most read book in the world. Thus, the Bible has had a great influence on the worldwide views of women, and continues to influence these views in modern society. LÄS MER

 5. 5. Johan Gadolins bidrag till det Gadolinska biblioteket. En samlingshistorisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Eva Costiander-Huldén; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; Johan Gadolin; Kungliga Akademien i Åbo; Åbo Akademis bibliotek; bokband; bokförvärv; samlingshistoria; professorsbibliotek; book history; bookbindings; book acquisition; professors libraries; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en samlingshistorisk analys av en del av det Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek i Finland. Biblioteket omfattar över 3000 verk, både monografier och tidskrifter. Tre professorsgenerationer vid den Kungliga Akademien i Åbo byggde upp biblioteket från början av 1700-talet till mitten av 1800-talet. LÄS MER