Sökning: "Eva Broberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Broberg.

 1. 1. Förskolans miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Broberg; Anna Wallén; [2011]
  Nyckelord :Förskola; Lokal; Material; Miljö;

  Sammanfattning : I Förskolans miljö – Sju förskolepedagogers uppfattningar om inomhusmiljöns påverkan på barns utveckling och lärande, författad av Emma Broberg och Anna Wallén, studeras barns miljö på två förskolor. Intervjuer med sju pedagoger och observationer på de båda förskolorna har legat till grund för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Att bygga en katedral : En studie av en gymnasieorganisations första år med PBS-ett arbete mot en lärande organisation

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Broberg; [2006]
  Nyckelord :Lärande organisation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av inledningsskedet av en gymnasieförvaltnings satsning på att arbeta i riktning mot lärande organisation enligt PBS. PBS är en förkortning av Pro-blemBaserad Skolutveckling och arbetssättet utgår från medarbetarnas lärdomar om hur man bidrar till att ungdomar lär och utvecklas på bästa sätt. LÄS MER

 3. 3. Att leva med stomi : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Eva Broberg; [2004]
  Nyckelord :Omvårdnad; Livskvalitet; Kroppsuppfattning; Stomier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER