Sökning: "Eva Dickner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Dickner.

  1. 1. Hållbar utveckling-Naturvetenskaplig kunskap eller demokratisk kompetens

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Eva Dickner; Nermina Komic; [2008]
    Nyckelord :hållbar utveckling; demokratisk kompetens; kvalitativ kunskapssyn; pluralism;

    Sammanfattning : Hållbar utveckling behandlas i det här arbetet utifrån ett undervisnings perspektiv. Hur och vad ska man undervisa om för att främja hållbar utveckling? Naturvetenskapliga kunskaper räcker inte för att få en hållbar samhällsutveckling. LÄS MER