Sökning: "Eva Edlund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eva Edlund.

 1. 1. Seasonal variations in plasmin activity in Swedish silo and UHT milk

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Eva Edlund Tjernberg; [2016]
  Nyckelord :plasmin; plasminogen; UHT; bovine milk; seasonal variation;

  Sammanfattning : Plasmin (PL) is a native proteinase in milk, which incorporates a complex system of inhibitors and activators, whose activity is known to cause changes in ultra-high temperature (UHT) treated milk during storage. The objective of this study was to investigate if there were any seasonal variations in PL and plasminogen (PG) de-rived PL activity in Swedish silo and UHT milk, and if enzyme activity was affect-ed by storage temperature and storage time. LÄS MER

 2. 2. Development of real-time RT-PCR for the detection of human sapovirus in foods

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Eva Edlund Tjernberg; [2014]
  Nyckelord :real-time RT-PCR; sapovirus; TaqMan MGB probe; food-poisoning;

  Sammanfattning : Food-poisoning is a major health problem and an estimated half a million Swedes are food-poisoned annually, with acute gastroenteritis as a consequence. One of the major causes of contaminated foods is related to food- and waterborne viruses. LÄS MER

 3. 3. Betesdrift i kulturreservatet Lillhärjåbygget - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofia Edlund; [2013-08-13]
  Nyckelord :Betesdrift; Lillhärjåbygget; Utmarksbete; Fjällnära kor;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Landskapsvårdens hantverk, 15 hp.... LÄS MER

 4. 4. Lära för livet : Hur pedagoger och kulturarbetare uppfattar kulturens och teaterns betydelse för barn och hur dessa kan användas som en estetisk lärprocess i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Eva Edlund; [2013]
  Nyckelord :Kultur; teater; pedagoger; kulturarbetare; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER