Sökning: "Eva Hagström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva Hagström.

 1. 1. Språkets inverkan på matematikresultatet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Eva Rysten Hagström; [2013]
  Nyckelord :Matematik; språk; matematiska textuppgifter; ordförråd; andraspråkselever;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att leva med ADHD som vuxen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Johannes Claesson; Eva Hagström; [2010]
  Nyckelord :ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; adulthood; coping; SOC; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; vuxna; coping; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur det kan vara att leva med ADHD som vuxen inom tre områden; arbete, fritidsaktiviteter och vardagsliv, och på så vis öka förståelsen för dessa individer.  Som underlag för studien gjordes kvalitativa intervjuer med tre vuxna män med ADHD-diagnos. LÄS MER