Sökning: "Eva Harlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Harlin.

  1. 1. Patienters erfarenheter av en operation i vaket tillstånd. : En litteraturstudie.

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Eva Harlin; Helena Wigander; [2019]
    Nyckelord :operationssjukvård; regionalanestesi; patientupplevelse; omvårdnadsrelation;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING     Bakgrund: Alltfler patienter opereras i vaket tillstånd, vilket är kostnadseffektivt för samhället samt innebär mindre risker och snabbare återhämtning för patienten. Tidigare forskning visar att patienter tolererar vaken kirurgi väl, men det finns kunskapsluckor om hur detta upplevs. LÄS MER