Sökning: "Eva Herder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Herder.

  1. 1. Den goda sjukhusmåltiden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Eva Herder; Ann Karlsson; [2016-04-11]
    Nyckelord :Sjukhusmat; Sjukhusmåltid; FAMM; Ledarskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER