Sökning: "Eva Holgersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva Holgersson.

 1. 1. En modern saga om natur och moral : En ekokritisk läsning av Nils Holgerssons underbara resa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Eva Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :ekokritik; Nils Holgersson;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilka sätt naturen och människans förhållande till den skildras i Nils Holgerssons underbara resa och om dessa skildringar av naturen kan tolkas som kommentarer till aktuella frågor och samhällsförändringar i bokens samtid.Följande frågeställningar undersöks: Hur beskrivs naturen – vilka roller och egenskaper tillskrivs den? Hur beskrivs djuren – vilka roller och egenskaper tillskrivs de? Samt hur skildras och kommenteras människans påverkan på miljön – vilket ansvar har människan för naturen/djuren?. LÄS MER

 2. 2. En intervjustudie med några pedagoger om hur de arbetar med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva Ringkvist Holgersson; [2012]
  Nyckelord :Förskola; musik; pedagoger; verksamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER