Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Tidiga och medeltida judiska och kristna tolkningar av Genesis 2:25 - 3:24 : en jämförande analys

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Rebecca Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Genesis 3; Adam; Eva; Synd; Trädet med kunskap om gott och ont;

  Sammanfattning : Berättelsen i Genesis 3 har fascinerat människor genom tiderna. Hur Adam och Evalockas av ormen att äta av den förbjudna frukten är något som de flesta känner till utanatt för den skull vara bekännande troende. Den är helt enkelt en av våra mest kändamyter som påstås säga något viktigt om människans villkor i den här världen. LÄS MER

 2. 2. Utbredning och bekämpning av jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) - en kartläggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Sara Holmgren; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) fördes ursprungligen till Sverige som prydnadsväxt (Anderberg, 2007). Arten är mycket storväxt, växer i täta bestånd och kan tränga undan annan växtlighet vilket hotar den biologiska mångfalden (Jordbruksverket, 2015). LÄS MER

 3. 3. God kvalitet i äldreomsorg: fina ord på ett papper eller verklighet? : -En intervjustudie om omsorgsgivarens uppfattning om och syn på kvalitetskraven inom äldreomsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Marielle Holmgren; Eva Birgersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning ”God kvalitet i äldreomsorg, fina ord på ett papper eller verklighet?” – av Eva Birgersson och Marielle Holmgren   Syftet med denna uppsats var att utifrån två kommunala äldreboenden studera hur kvalitetskraven enligt Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens rekommendationer uppnåddes i det dagliga arbetet runt omsorgstagaren. Som underlag för uppsatsen gjordes kvalitativa intervjuer med tio omsorgsgivare. LÄS MER