Sökning: "Eva Jan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Eva Jan.

 1. 1. Kundfokuserad förvaltning av kommersiella fastigheter : En studie om kundfokus kopplat till lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linus Molin; Anton Reimann Varg; [2017]
  Nyckelord :Kundfokus; kundlönsamhet; kommersiell fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Title: Customer-focused commercial property management – A study of customer-focus related to profitability Type of document: Bachelor’s thesis, major field business administration Authors: Linus Molin and Anton Reimann Varg Supervisor: Eva Berggren Examiner: Jan-Olof Müller Date: 2017-05-23 Research question: How and why are real estate companies working customer-focused when managing commercial properties? Purpose: The purpose of the study is to explain how real estate companies are working customer-focused when managing commercial properties, as well as understanding the companies’ reasoning behind the choice of working in such a manner. Methodology: A qualitative study was conducted using a deductive approach. LÄS MER

 2. 2. Kommunala fastighetsbolags investeringar i CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Carl Berg von Linde; Martin Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :CSR; kommunal bostadsbolag; Strategisk CSR;

  Sammanfattning : Abstract Title: Municipal property companies CSR investments Seminar date: 2015-05-28 State university: Halmstad University Institution: School of Economics, Technology and Sience (ETS) Level: Bachelor Thesis in Economics, 15 hp Authors: Carl Berg von Linde and Martin Samuelsson Examinor: Jan-Olof Müller Supervisor: Eva Berggren Number of pages: 39 Attachments: 3 Keywords: CSR, Municipal-owned housing, Social- and environmental responsibility, Strategic CSR, Legitimacy, Levers Research question: · How do municipal Swedish real estate companies invest in CSR and why? Purpose: The aim of this study is to understand how three municipal property reasons around investment in CSR and to identify different factors why investing in CSR differs between municipal property companies. Methodology: A qualitative study with abductive conducted semi-structured interviews of three municipally owned housing companies. LÄS MER

 3. 3. Begränsning av inomobligatoriskt skadestånd : Adekvansläran, direkta och indirekta skador samt förutsebarhetsformeln - tre sidor av samma mynt?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Eva Johansson; [2012]
  Nyckelord :Inomobligatoriskt skadestånd; skadeståndsbegränsning; adekvansläran; direkt förlust; indirekt förlust; artikel 74 CISG;

  Sammanfattning : Principen om fullt skadestånd utgör utgångspunkten vad gäller beräkning av skadestånd som uppkommer med anledning av kontraktsbrott. Ett skadestånds omfattning begränsas dock på olika sätt genom olika skadeståndsbegränsande metoder. LÄS MER

 4. 4. Det är vi som är Piratpartiet : - ett system för kollektiv handling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jan-Olof Ruuska; [2010]
  Nyckelord :piratpartiet; melucci; informationsåldern; sociala rörelser; kollektivt handlande; kollektiv identitet; system för handling;

  Sammanfattning : Titel: Det är vi som är Piratpartiet – ett system för kollektiv handlingFörfattare: Jan-Olof RuuskaHandledare: Eva SchmitzExaminator: Lars-Olof HildingUtbildningssäte: Högskolan i HalmstadSektion: Hälsa och SamhälleKurs: Sociologi C, 61-90 hpDelkurs: C-uppsats, 15 hpÅr: 2010Syfte: Att beskriva och förstå Piratpartiet utifrån Alberto Meluccis teorier om kollektivt handlande.Teori: Alberto Meluccis teori om kollektivt handlandeMetod: Kvalitativ metod, teorinära förhållningssätt, fallstudiedesignResultat: Piratpartiet beskrivs och förstås i uppsatsen utifrån Meluccis teorier om kollektivt handlande. LÄS MER

 5. 5. Kommunikativ kommun : En studie av Bollnäs kommuns förvirring kring införandet av resultatenheter.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Li Strid; [2009]
  Nyckelord :Managing of result responsibility; communication; politics; decisions; municipal; Jan Lahenkorva; Olle Nilsson- Sträng; Leopold Stoltz; Maj- Britt Karlsson; Eva Eklund; Resultatenheter; kommunikation; politik; beslut; kommun; Bollnäs.;

  Sammanfattning : Aim: To investigate the observed issues about the economy units’ importation in the municipal of Bollnäs, Sweden, and study the internal communication according to this matter. Method: This paper is written as a process where the information flow has been decided by the information held in the interviews. LÄS MER