Sökning: "Eva Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Eva Johansson.

 1. 1. En jämförelse av blodtrycks- och kolesterolvärden hos patienter med hypertoni vid två hälsocentraler varav den ena har sjuksköterskeledd hypertonimottagning : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Eva-Marie T.Johansson; Maria Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :blodtryck; hypertoni; hypertonimottagning; primärvård; sjuksköterskeledd;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: I Sverige har regeringen beslutat att genom fokus på primärvård förbättra folkhälsan. Fortfarande har 1,8 miljoner svenskar hypertoni, hälften står under behandling. I Gävleborg har antalet patienter med diagnosen ökat. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med neuropatisk smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eva Fransson; Helen Johansson; [2019]
  Nyckelord :acceptance; caring; pain; patients´ experience; treatment of care; acceptans; omvårdnad; patientupplevelse; smärta; vårdens bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta innebär stora negativa konsekvenser för samhället i form av ökade sjukskrivningstal och mindre delaktighet i samhället. Patienter med neuropatisk smärta upplever att de inte får den hjälp de önskar. LÄS MER

 3. 3. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER

 4. 4. Improved Spatial Resolution in Segmented Silicon Strip Detectors

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Eva Bergström; Ida Johansson; [2019]
  Nyckelord :computed tomography; photon-counting; silicon strip detector; spatial resolution; machine learning; classification; datortomografi; fotonräknande; kiselstrippdetektor; spatiell upplösning; maskininlärning; klassificering;

  Sammanfattning : Semiconductor detectors are attracting interest for use in photon-counting spectral computed tomography. In order to obtain a high spatial resolution, it is of interest to find the photon interaction position. LÄS MER

 5. 5. Miljömässigt ansvarstagande : - En studie om hur fastighetsbolag använder det miljömässiga ansvarstagandet för att tillfredsställa sina olika intressenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Nilsson; Marcus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Management Control Systems; Corporate Social Responsibility; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Titel: Miljömässigt ansvarstagande – En studie om hur fastighetsbolag använder det miljömässiga ansvarstagandet för att tillfredsställa sina olika intressenter. Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi, 15 hp. LÄS MER