Sökning: "Eva Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Eva Johansson.

 1. 1. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården hos patienter med endometrios

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Chirinos; Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; patientupplevelse; hälso- och sjukvård; bemötande;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: Endometriosis is a chronic disease affecting about 10% of fertile women. Endometriosis is an underdiagnosed disease which means many of the women suffering from symptoms do not get the treatment and help they need. LÄS MER

 3. 3. Dunnes lyckliga liv –En kvalitativ textanalys av familjekaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elisabeth Johansson; [2021]
  Nyckelord :Dunne; Rose Lagercrantz; Eva Eriksson; föräldrar; familj; familjekonstellation; barnlitteratur; didaktik; karaktärsanalys.;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de fem närmsta familjekaraktärerna i tre kapitelböcker av RoseLagercrantz och Eva Erikssons populära bokserie om Dunne. Böckerna som analyseras ärMitt lyckliga liv (2010), Lycklig den som Dunne får (2018) samt Kärlek är bättre än ingenkärlek (2019). LÄS MER

 4. 4. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Att mötas utan att träffas : En kvalitativ fallstudie om det digitala mötets betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Elin Johansson; Eva Stens-Ollars; Petra Palmestål; [2021]
  Nyckelord :KASAM; isolation; digitalization; membership; social activities; participation; social support; community; KASAM; isolering; digitalisering; medlemskap; social verksamhet; delaktighet; socialt stöd; gemenskap;

  Sammanfattning : Studien byggde på en fallstudie med semistrukturerade intervjuer av tio medlemmar vid ett fontänhus, som är en social verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Studiens syfte var att studera om känslan av sammanhang kan upprätthållas när en social verksamhet ställer om från fysisk till digital interaktion, samt se om gemenskap och delaktighet består i medlemskapet. LÄS MER