Sökning: "Eva Källman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eva Källman.

 1. 1. Övergången från yrkesliv till pensionärsliv : En intervjustudie om tiden före, själva övergången & tiden efter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maja Persson; Eva-Lena Källman; [2021]
  Nyckelord :Pensionering; pensionärer; välbefinnande; åldrande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur pensionärer upplever övergången från yrkesliv till pensionering i allmänhet, och tiden efter pensioneringen i synnerhet. Därigenom var en förhoppning att kunna bidra med kunskap om vad som är betydelsefullt för pensionärernas välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Resultatenheter : En diskursanalytisk studie om svårigheterna i att implementera en ny organisationsmodell

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Eva Carlbrink Källman; [2011]
  Nyckelord :organisationsförändring; processperspektiv; kritisk diskursanalys; organisationsteorteretisk nyinstitutionalism;

  Sammanfattning : Eva Carlbrink Källman, Örebro Universitet, C-uppsats 2011. Resultatenheter – Endiskursanalytisk studie om svårigheter att implementera en ny organisationsmodell. Förändringstakten för organisationer och företag beskrivs ofta som allt mer accelererande. LÄS MER

 3. 3. Metoder för att fastställa begränsningsnivå vid hörapparatutprovning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ebba Karlsson; Eva Källman; [2008-10-29]
  Nyckelord :Begränsningsnivå; SSPL; obehagsnivå; MPO; hörapparatutprovning; mätmetoder; Saturation level; SSPL; uncomfortable level; MPO; hearing aid fitting; measuring methods;

  Sammanfattning : Audionomprogrammet.... LÄS MER

 4. 4. Vänskap i förändring? – en studie huruvida en TV- serie förändras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Rickard Karlsson; Pär Källman; [2008]
  Nyckelord :Vänner; Cultural Studies; Situation Comedy; Dramaturgi; Dialog; Karaktär; Hermeneutik; Textanalys;

  Sammanfattning : Titel: Friends – Vänskap i förändring? En studie huruvida en TV- serie förändrasFörfattare: Pär Källman och Rickard KarlssonDokument: C- uppsatsUtbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap, höstterminen 07Institution: Sektionen för Hälsa och Samhälle Högskola: Högskolan i HalmstadHandledare: Eva-Lotta FridExaminator: Malin NilssonSammanfattning:Vi har gjort en utvecklingsstudie i syfte att ta reda på om dramaturgi, dialog och karaktärsdrag, i TV-serien Vänner förändrats under de tio år som den producerades. Utifrån en kvalitativ hermeneutisk utgångspunkt har vi gjort en textanalys av serien. LÄS MER