Sökning: "Eva Karman Reinhold"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Karman Reinhold.

  1. 1. Analoga skivkontrakt i en digital miljö

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Eva Karman Reinhold; [2017]
    Nyckelord :Immaterialrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER