Sökning: "Eva Klasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva Klasson.

 1. 1. Eva Klasson : En analys av verk, karriär och reception

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maria von Schantz Tylestam; [2013]
  Nyckelord :Eva Klasson; Le troisième angle; photography; historiography; historiography of photography; artists’ books; the artist’s body in art;

  Sammanfattning : The Swedish photographer and artist Eva Klasson, based in Paris in the 1970s, gained attention for her series of black-and-white photography of her own naked body, which opened up for an international artistic career in the late 1970s. Despite a promising career she however abandoned photography and disappeared from the artistic sphere only a few years after her debut. LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning används rökutsug av diatermirök vid operationer?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cornelia Klasson; Eva Malmgren; [2012]
  Nyckelord :Monopolär diatermi; Bipolär diatermi; Rökutsug; Diatermirök.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diatermi är ett elektriskt operationsverktyg som används flitigt vid operationer. Det finns två olika sorters diatermiverktyg, monopolär diatermi och bipolär diatermi. Vid användning av diatermi bildas en illaluktande rök som kan innehålla levande cancerceller och irriterande kolväten. LÄS MER