Sökning: "Eva Lennermo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Lennermo.

  1. 1. Sammansatta ord – en studie kring vuxna sfi-elevers användning av långa ord i sin skriftliga produktion

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Eva Lennermo; [2013-06-25]
    Nyckelord :sammansatta ord; andraspråksinlärare; ordförråd;

    Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Fördjupningskurs 61 – 90 poängVt 2013Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER