Sökning: "Eva Linnéa Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Linnéa Andersson.

  1. 1. Myrmarker - vad är värt att exploatera, vad borde bevaras?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

    Författare :Linnéa Andersson; [2013]
    Nyckelord :Biology and Life Sciences;

    Sammanfattning : Under de senaste åren har det politiska intresset av en satsning på inhemska energiråvaror samt ett minskat utsläpp av växthusgaser ökat i Sverige. Genom dessa intressen anses torv kunna ha en betydelse i omställningen mot ett mer uthålligt svenskt energisystem. LÄS MER