Sökning: "Eva Ljunggren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eva Ljunggren.

 1. 1. "Deras behov och våra önskningar" Sjuksköterskemottagning för att öka tillgängligheten till vården : En studie av att införa sjuksköterskemottagningar vid en hudklinik

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Eva Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :Task shifting; quality improvement; överföring av arbetsuppgifter; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdens svårigheter att erbjuda hög tillgänglighet till läkare uppmuntrar till överföring av arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterskor. Tidigare studier visar att kvalitet, leverans och effektivitet använts för utvärdering av sjuksköterskemottagning. LÄS MER

 2. 2. Reliabilitetsprövning av gång- och förflyttningsförmågaenligt ICF hos ungdomar med cerebral pares avseende själv- respektive föräldraskattning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Eva Ljunggren; [2011]
  Nyckelord :Cerebral pares; ungdomar; ICF; reliabilitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av reliabla, kliniskt användbara utvärderingsinstrument för sjukgymnastinsatser inom pediatrik är stort. Studien undersöker huruvida klassifikationssystemet ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) bidrar till detta. LÄS MER

 3. 3. "Förr diskuterade och debatterade vi - nu ska vi föra dialog" : En studie om kommunikation, dialog och deras påverkansfaktorer i en arbetsgrupps möten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Katrine Koutakis; Eva Ljunggren; [2011]
  Nyckelord :kommunikation; dialog; debatt; diskussion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skogen Brun : ett nedslag i västsvensk skogshistoria

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Eva Jörgensen; [2005]
  Nyckelord :skogshistoria; kronoallmänning; sockenallmänning; Västergötland;

  Sammanfattning : After the last is age there was a long period when there was no shortage of forest for peoples needs. People living in Sweden could use the forest resources at their will. Around 4000 years BC the inhabitants of southern Sweden started to use the agricultural system and people become more stationary. LÄS MER