Sökning: "Eva Lotta Nylén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Lotta Nylén.

  1. 1. Framtida chefers attityder till arbete och chefskap : en fallstudie på ett bank- och finansbolag

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Eva-Lotta Nylén; [2006]
    Nyckelord :Generation X; attityder; arbete; chefskap;

    Sammanfattning : Sjuttiotalisterna står närmast att ta över chefpositionerna när 40-talisterna går i pension och ingår i den generation som ofta benämns Generation X. Generationen Babyboomers och Generation Y var de generationer som föddes innan och efter Generation X. LÄS MER