Sökning: "Eva Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Eva Lundström.

 1. 1. Lyssnande chefer - En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Linette Ottosson; Eva Lundström; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lyssnande; Internt lyssnande; Värdeskapande; Genus; Icke-verbal kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Lyssnande chefer: En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. LÄS MER

 2. 2. Ge mig ett tecken

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Eva Lundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Söderblomspelet : Essä + Skönlitterär prosatext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Eva Lundström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Frihet under ansvar -En studie av en universitetsinstitution som professionell organisation och professionell byråkrati

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Carl Alexander Allwood; Eva Lundström; [2014]
  Nyckelord :Professionell organisation; Egenmakt; Frihet; Ansvar; Välmående; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens främsta resultat är ett bidrag till analysen av begreppet egenmakt (”empowerment” på engelska) i förhållande till akademiska institutioner. I vår studie har vi i första hand fokuserat på lärande och forskande personal och finner att egenmakt för dem kan skapa en stark självkänsla och arbetstillfredsställelse men samtidigt kan den också skapa en situation där det är svårt för den enskilde läraren att överblicka sin egen arbetsmängd, vilket kan leda till övertidsarbete. LÄS MER

 5. 5. Mobbning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Eva-Lena Lundström; [2013]
  Nyckelord :mobbning; lek; stora barngrupper;

  Sammanfattning : Den här   studien har flera syften: att ta reda på personalens definition av mobbning   och personalens förmåga att upptäcka om det förekommer mobbning i förskolan   under lek samt undersöka vilka åtgärder som används för att stoppa mobbningen   där. Ett par andra viktiga syften är att undersöka vilken påverkan   barngruppernas storlek har på förekomsten av mobbning och på personalens   möjligheter att förebygga mobbning. LÄS MER