Sökning: "Eva Möller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Möller.

 1. 1. Investing for a sustainable future : drivers and barriers for sustanable venture capital investement decisions

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Möller; Samuel Öquist; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Investments; Sustainable Venture Capital; Impact Investments; Venture Capital Investment Decisions; Sustainable Investment Decisions;

  Sammanfattning : Venture Capital can play a key role for our future by placing their capital in sustainable investments. They have the capacity to fuel new ventures, sprung from ideas on how to solve the sustainability challenges we face today. In this paper we research the drivers and barriers for sustainable venture capital investment decisions. LÄS MER

 2. 2. Vem väljer dig och varför? : En studie om bedömning av konsthantverk och personerna bakom besluten.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Eva Möller; [2013]
  Nyckelord :Konsthantverk; kriterier; bedömning; slöjdspråk;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att belysa hur representanter i olika beslutsfattande positioner bedömer och resonerar kring konsthantverk och konsthantverkare samt att ge exempel på representanternas bakgrund gällande utbildning och yrkeserfarenhet. Det är viktigt för konsthantverkare att synas i olika sammanhang för att kunna sälja sina produkter. LÄS MER

 3. 3. Försäkringsbolagens ansvar för skadereglerares utfästelse i samband med inträffad skada

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Käll-Möller; Lars-Olov Johansson; [1998]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER