Sökning: "Eva Malm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eva Malm.

 1. 1. Människohandel: En analys av det folkrättsliga regelverkets tillräcklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Malm; [2018]
  Nyckelord :Human trafficking; modern slavery; international law; Palermo Protocol; Människohandel; slaveri; folkrätt; Palermoprotokollet;

  Sammanfattning : Human trafficking is the fastest growing and the third largest transnational crime. It is driven by the demand for commercial sexual services and cheap labour, and the ample supply of vulnerable people to exploit together with a prevailing system of impunity makes it a highly profitable crime. LÄS MER

 2. 2. Utökad timplan i matematik - Och systemets tröghet; Extended timetable in mathematics And system interia

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Malm; Katarina Lewin; [2014]
  Nyckelord :huvudmannaskap; matematik; timplan; utökad timplan; matematiksvårigheter; organisation; systemteori; speciallärare;

  Sammanfattning : Lewin, K & Malm, E (2014). Utökad timplan i matematik; och systemets tröghet ( Extended timetable in mathematics; and system interia). LÄS MER

 3. 3. Etik i socialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eva Malm Körkkö; [2006]
  Nyckelord :Bemötande; dokumentation; etik i socialt arbete; respekt; integritet; rättsäkerhet;

  Sammanfattning : I följande text presenteras sammanfattningen av syftet och sammanfattningen av studien. Syftet med denna studie var att göra en komparativ studie av etik i dokumentation när det gällde den offentliga sektorn och den ideella sektorn; en undersökning som lyftes fram av vilken etisk betydelse dokumentation har när det gäller rättssäkerhet och integritet för den enskilde. LÄS MER

 4. 4. Det är en het potatis! Lärares uppfattningar om vilka bedömningskriterier de använder vid betygssättning i de naturorienterande ämnena

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Eva-Lott Malm; [2004]
  Nyckelord :Education; Bedömning; betygssättning; naturorienterande ämnen; betygskriterier; betygssystem; Assessment; marking process; science education; criterion referenced marking; grading system; Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to survey and describe some science teachers’ conceptions of which assessment criteria they use at the marking process. Questions which are relevant for this research are the following: 1. Which assessment methods form the basis for science teachers’ marking process? 2. LÄS MER