Sökning: "Eva Malm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Eva Malm.

 1. 1. En studie av det specialpedagogiska uppdraget : som en social konstruktion

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eva Malm; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; social construktion; social constructivist; special education; Inkludering; social konstruktion; socialkonstruktivism; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att belysa det specialpedagogiska uppdraget ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  Historiskt sett har det specialpedagogiska uppdraget förändrats i takt med politik och utbildningskultur, vilket kan ha inneburit svårigheter med att befästa en yrkesgrupp. LÄS MER

 2. 2. Digitalt ledarskap, vad innebär det? : Första linjens chefers erfarenheter av att leda vid verksamhetsutveckling och implementering av nya arbetssätt inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Malm Körkkö; Cecilia Voss Johansson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; ledarskap; äldreomsorg; välfärdsteknik; verksamhetsutveckling; implementering; digital kompetens; digitalt ledarskap;

  Sammanfattning : Den ökande andelen äldre personer, den rådande arbetskraftsbristen och den pågående digitaliseringen i samhället ställer tuffa krav på svensk äldreomsorg. Samtidigt erbjuder den tekniska utvecklingen en möjlighet till effektivare arbetssätt med högre kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Avkodningsundervisning i årskurs 1 : En kvalitativ studie om vilka prioriteringar lärare gör i avkodningsundervisningen för elever i avkodningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Cedbrant; Eva Malm; [2019]
  Nyckelord :avkodning; läs- och skrivsvårigheter; undervisning; läsning; årskurs 1; grundskola;

  Sammanfattning : Att kunna läsa med förståelse innebär att både ha förmåga att avkoda text och att ha en språkförståelse. För yngre elever är avkodningsförmågan avgörande för deras läsförståelsefärdigheter. LÄS MER

 4. 4. Människohandel: En analys av det folkrättsliga regelverkets tillräcklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Malm; [2018]
  Nyckelord :Human trafficking; modern slavery; international law; Palermo Protocol; Människohandel; slaveri; folkrätt; Palermoprotokollet;

  Sammanfattning : Human trafficking is the fastest growing and the third largest transnational crime. It is driven by the demand for commercial sexual services and cheap labour, and the ample supply of vulnerable people to exploit together with a prevailing system of impunity makes it a highly profitable crime. LÄS MER

 5. 5. Utökad timplan i matematik - Och systemets tröghet; Extended timetable in mathematics And system interia

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Malm; Katarina Lewin; [2014]
  Nyckelord :huvudmannaskap; matematik; timplan; utökad timplan; matematiksvårigheter; organisation; systemteori; speciallärare;

  Sammanfattning : Lewin, K & Malm, E (2014). Utökad timplan i matematik; och systemets tröghet ( Extended timetable in mathematics; and system interia). LÄS MER