Sökning: "Eva Malmstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Malmstedt.

  1. 1. Omvårdnad av patienter av annan etnisk bakgrund : Påverkande faktorer i den transkulturella vården 

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Annika Friberg; Eva Jonasson; Martin Malmstedt; [2009]
    Nyckelord :communication; cultural competence; cultural values; immigrants; transcultural care; invandrare; kommunikation; kulturell kompetens; kulturella värden; transkulturell omvårdnad;

    Sammanfattning : Då Sverige är ett mångkulturellt land med en expanderande population ställs vi inför många möten i vården med patienter av annan kulturell bakgrund. Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskans möte med patienter av annan etnisk bakgrund än den svenska. LÄS MER