Sökning: "Eva Maria Erikson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Maria Erikson.

  1. 1. Flickor – identitet – alkohol : en kvalitativ undersökning på Maria Ungdom om flickors identitetsskapande i relation till problematisk alkoholkonsumtion, ur ett behandlarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Johanna Aldebjer; Eva Pohl; [2006]
    Nyckelord :Teenage girls; Youth; Alcohol; Identity; Social worker’s perspective; Tonårsflickor; Ungdom; Alkohol; Identitet; Behandlarperspektiv;

    Sammanfattning : The objective of this study was investigating social worker’s perspective of how alcohol consumption can affect, and what elements in the social environment that may be of significance for, alcohol consumption and development of identity. The questions at issue were: Do social workers experience any positive effects from alcohol consumption in 16-17 year-old girls with problematic alcohol consumption and what influence do the effects have on self esteem, self image and development of identity? What do social workers experience are the negative effects from alcohol consumption on self esteem, self image and development of identity? How important do social workers find the social environment and how do they believe the social environment affect the alcohol consumption and development of identity? This was investigated with a qualitative approach from a social worker’s perspective, hence social workers were interviewed. LÄS MER