Sökning: "Eva Maria Hoff"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva Maria Hoff.

 1. 1. Reshoring - Rational or Irrational Motives behind the Decision to Reshore

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva-Maria Hoff; Simon Johansson; [2013-07-16]
  Nyckelord :reshoring; offshoring; rational; irrational; motive; USA; China;

  Sammanfattning : Offshoring has historically been the norm for American originated multinational corporations (MNC), to utilize advantages specific for the offshore location, such as low wages. After several years of this trend a new phenomenon has emerged, which possibly can be a new and upcoming trend, called reshoring. LÄS MER

 2. 2. Arbetssätt i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Persson; [2008]
  Nyckelord :särskola; begåvningshandikapp; arbetssätt;

  Sammanfattning : Malmö Högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2007 Persson, Maria (2007). Arbetssätt i särskolan, utifrån enskilda pedagogers och elevers perspektiv (methods and assistances for education in specialschool, based on some teachers and pupils perspectives). LÄS MER