Sökning: "Eva Mathiasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Mathiasson.

  1. 1. Resan i förskolans livskunskap- en studie baserad på sex pedagogers tankar och erfarenheter av att arbeta med livskunskap i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jessica Josefin Rode; [2008]
    Nyckelord :Lifeknowledge; infant school; pedagogical stance; manage a conflict; social and emotional competence;

    Sammanfattning : Jessica Rode och Josefin Rode, Malmö Högskola, Lärarutbildningen. Resan i förskolans livskunskap-en studie baserad på sex pedagogers tankar och erfarenheter av att arbeta med livskunskap i förskolan. LÄS MER