Sökning: "Eva Matsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Matsson.

  1. 1. Interventioner för att främja sömnen hos äldre personer med demenssjukdom : - en ltteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Carola Matsson; Eva Söderhäll; [2010]
    Nyckelord :Dementia; sleep disorder; interventions; demens; sömnstörningar; interventioner;

    Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna litteraturstudie var att göra en sammanställning och beskriva vad som fanns i vetenskaplig litteratur gällande sömnfrämjande interventioner för äldre personer med demenssjukdom.  Metoden var en deskriptiv litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga artiklar från sju länder, publicerade mellan år 2005- 2010. LÄS MER