Sökning: "Eva Menard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva Menard.

 1. 1. Kvinnliga gravar under Vikingatid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Eva Menard; [2018]
  Nyckelord :Viking age; women; graves; Scandinavia; gender; archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine female Viking burials during the Iron Age. Issues such as what is a grave and in what way gender studies have influenced Viking woman`s research are the focus issues in this study. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av stress i sin arbetssituation inom kommunal äldrevård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Menard; [2015]
  Nyckelord :Municipal elderly care; Nurses; Stress; Stressmanagment; Work; Environment; Patient safety; Kommunal äldrevård; Arbetsmiljö; Sjuksköterskor; Stress; Stresshantering; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Att arbeta som sjuksköterska inom den kommunala äldrevården är en svår uppgift, då sjuksköterskan ofta upplever stor frustration över att vara den "ensamma fixaren". Att vara den "ensamma fixaren" kan beskrivas som att kunna allt och vara överallt, medan man samtidigt känner sig underskattad och osynlig. LÄS MER