Sökning: "Eva Person"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Eva Person.

 1. 1. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Eva-Fanny Svenningsson; Johanna Håkansson; [2021]
  Nyckelord :friskvård; hund; hundägare; klovård; svårigheter; vardagsskador; vardagsskötsel;

  Sammanfattning : Klovård är en nödvändig och profylaktisk åtgärd i hundägarskapet för att undvika vardagsskador relaterade till klorna. Dock omnämns klovård enbart flyktigt i litteratur och forskning trots rapporter från Jordbruksverket som visar på att bristen på klovård är en bidragande orsak till försämrad djurvälfärd. LÄS MER

 2. 2. Person med levd erfarenhet av funktionsnedsättning, funktionsnedsatt person eller handikappad? En diskursanalytisk korpusstudie av språklig kategorisering av människor i ett funkisaktivistiskt sammanhang

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Thorselius; [2020-08-12]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; personbenämning; funktionsnedsättning; språk; diskriminering; norm;

  Sammanfattning : Hur vi uppfattar andra människor kan härledas till sättet vi väljer att prata om dem. Språkethjälper till att konstruera idéer, föreställningar och fördomar om olika grupper i samhället. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av emotionell omvårdnad hos närstående som förlorat en person i plötslig död : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Hanna; Victoria Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Bereavement; Caring; Next of kin; Support; Unexpected death; Förlust; Närstående; Omvårdnad; Plötslig död; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vårdyrket är det ofrånkomligt för sjuksköterskor att möta döden och det finns skillnader på väntad och oväntad död. Dödsfallet för närstående som förlorat en person i plötslig död kan upplevas som en traumatisk händelse. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet på barnets villkor : en kvalitativ studie om barns delaktighet i utredningen som utförs på utredningshem för familjer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Tove Gillgren; Eva-Lotta Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Children’s participation; Residential care; Family assessment; Child welfare; Children’s rights; Barns delaktighet; Utredningshem; Utredning; Socialtjänsten; Barns rättigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to look into how social secretaries describe their work with children's participation in the assessment that is carried out at short-term residential facilities for families. Through their descriptions we can gain knowledge of what significance these social workers give children's participation in this context and create more nuances in the overall view on children's participation in Swedish child services. LÄS MER

 5. 5. Gallery of Heartbeats : soma design for increasing bodily awareness and social sharing of the heart rate through sensory stimuli

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eva Maria Veitmaa; [2020]
  Nyckelord :Biofeedback; digital mindfulness; mixed reality; multisensory experience; soma design; Biofeedback; digital mindfulness; delad verklighet; multisensorisk upplevelse; soma-design;

  Sammanfattning : Elevated heart rate is considered to be an indicator of stress. Thus, noticing one’s own heartbeat can have a negative connotation. Yet, the heartbeat is simply a physiological function, neither positive nor negative in itself, that is experienced in diverse contexts, such as medical, athletic, or intimate. LÄS MER